Tarief & Voorwaarden


Algemene Voorwaarden


Praktijk 4Soulutions

Integratieve Jongeren Therapie

Aanmelding Jongerentherapie voor jongeren van 12 tot 16 jaar
De meeste jongeren tussen 12 en 16 jaar worden door hun ouders aangemeld. Ik zie ouders vaak eerst voor een intakegesprek. Wanneer ik jou ook heb gesproken en er een klik is, sluiten we een behandelcontract af met jouw doelen erin. Daarna kom je een aantal keer zonder je ouders bij mij. Zo rond de 6e behandeling heb ik een gesprek met je ouders over de voortgang in de behandeling. Van te voren bespreek ik met jou wat ik tegen je ouders ga zeggen. Ook bekijk ik met je of jij bij (een deel van) het oudergesprek aanwezig kan zijn. Daarna volgen er individuele en/of gezamenlijke gesprekken, afhankelijk van je klachten. Voor kinderen van gescheiden ouders die beiden ouderlijke macht hebben, is toestemming van beide ouders nodig.

Aanmelding Jongerentherapie voor jongeren van 16 jaar en ouder
Jongeren vanaf 16 jaar of ouder kunnen zichzelf aanmelden, toestemming van ouders is dan niet verplicht. Wanneer we samen denken dat de behandeling bij je past, sluiten we een behandelovereenkomst. Daarna volgen er individuele sessies. Als het nodig is, kunnen we je ouders daarbij te betrekken. Als je ouders de rekening gaan betalen, is het natuurlijk wel handig dat je met hen afstemt dat je bij mij in behandeling komt.

Behandelcontract en privacy
Als we na de intake samen besluiten dat behandeling gestart wordt, sluiten we een behandelcontract af. Daarin worden hulpvraag en doelstellingen opgenomen, evenals een behandelvoorstel. In het contract zijn alle voorwaarden opgenomen. Daarnaast wordt vastgelegd of en met wie ik contact mag opnemen. Ik heb een geheimhoudingsplicht en mag niet zo maar informatie delen. Meer over privacy vind je onder het menu -kopje Privacy.

Tarief
Het tarief wordt per uur gerekend. Soms is uitlopen een wens of noodzakelijk, dan zal ik per kwartier extra kosten rekenen. Bij verhindering worden geen kosten gerekend, wanneer je 24 uur voor de geplande afspraak hebt afgemeld. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de behandeling in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Vergoeding complementaire zorg
Deze vorm van psychotherapie heeft prestatiecode 24504 en valt onder alternatieve geneeswijzen. De behandeling kan afhankelijk van je aanvullende verzekering deels worden vergoed. Heb je een aanvullende verzekering, check dan bij je verzekeraar of je recht hebt op vergoeding. Kijk voor meer informatie over vergoedingsmogelijkheden op de site van zorgwijzer. Ik ben ECP therapeut en lid van de VIT en NAP en sta in de zorggids van de verzekeraars die daarmee via Vergelijk en Kies werken. Sommige verzekeraars vragen naar mijn AGB code. Ik heb een registratie op psychologische zorg, een 94 code en op een 90 code – overige therapeuten en complementair.

* Een ECP-therapeut heeft een Europees Certificaat Psychotherapie via de European Association for Psychotherapy (EAP).
* De VIT is mijn beroepsvereniging, Vereniging voor Integraal Therapeuten, zij hebben een pagina met overzicht van vergoedingen.
* De NAP is de koepelorganisatie, Nederlandse Associatie voor Psychotherapie.

Factuur en betaling
Na afloop van het consult geef ik een factuur mee. Deze kan direct voldaan worden met mobiel bankieren, door het scannen van een QR code (betaalverzoek via app). Het is ook mogelijk de factuur contant te betalen. Wanneer dat niet lukt, dan dient de factuur voorafgaand aan de volgende sessie betaald te worden. Er geldt een termijn van 14 dagen indien het de laatste sessie betreft, of wanneer de tijd tussen de sessies langer dan 14 dagen is. Betalingen ontvang ik graag onder vermelding van factuurnummer op bankrekening NL59 INGB 0005 3895 39 t.n.v. Praktijk 4Soulutions, te Breda. Daarna kun je de factuur opsturen naar uw zorgverzekeraar.

Procedure verzuim van betaling
Wordt het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald, dan is de client volgens de wet in verzuim. Dan wordt een betalingsherinnering gestuurd. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de herinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 40 euro. Omdat de therapie vrijgesteld is van BTW, worden de incassokosten met het BTW percentage verhoogd. Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd – tenzij de behandeling hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt openstaande bedragen heeft betaald.

Onverhoopt een klacht?
Ik hoor graag wat prettig is verlopen. Ik waardeer het wanneer u eventuele ontevredenheid ook met mij bespreekt. Waarschijnlijk komen we er samen wel uit. Mocht dat niet het geval zijn, kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris, die u bij kan staan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de Vereniging voor integraaltherapeuten, de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG. Ik sta ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, de NAP. Mijn registratienummer is 210014. Het tuchtrecht is via deze organisatie geregeld.

Tevredenheid
Wanneer u tevreden bent, waardeer ik het wanneer u dat met mij, maar ook met anderen deelt! In het behandelcontract kan worden aangegeven of een e-mailadres gebruikt mag worden voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Yoga & Meditatie

 

Tarief
Het tarief is 65 euro voor een uur en een kwartier privé les. Bij verhindering worden geen kosten gerekend, indien 24 uur voor de geplande afspraak afgemeld wordt. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de behandeling in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Factuur en betaling
Na afloop van geef ik een factuur mee. Deze kunt u direct voldoen met mobiel bankieren, door het scannen van een QR code (betaalverzoek via app). Het is ook mogelijk de factuur contant te betalen. Wanneer dat niet lukt, dan geldt een termijn van 14 dagen. Betalingen ontvang ik graag onder vermelding van factuurnummer op bankrekening NL59 INGB 0005 3895 39 t.n.v. Praktijk 4Soulutions, te Breda. U kunt daarna de factuur opsturen naar uw zorgverzekeraar.

Procedure verzuim van betaling
Voldoet de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum, dan is de client volgens de wet in verzuim. Er volgt dan een betalingsherinnering. Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de herinnering niet aan de betalingsverplichting, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 40 euro.

 

Are you ready for this?

Wil je een les boeken of heb je nog vragen? Vul hieronder je wensen in, ik reageer zo snel mogelijk.

3 + 6 =