Tarief & Voorwaarden


Algemene Voorwaarden


Praktijk 4Soulutions

Integratieve Jongeren Therapie

Mijn beleid bij Corona klachten
In het algemeen houd ik me aan de actuele aanwijzingen van het RIVM en vraag jou dat ook t doen. We houden dus wat meer afstand dan normaal gesproken en we begroeten elkaar met een glimlach. Wanneer je arriveert bel je mij op mijn mobiel, dan kom ik je ophalen. Ik probeer voldoende tijd tussen verschillende afspraken te plannen, zodat je geen andere cliënten hoeft tegen te komen en niet binnen hoeft te wachten. Ik zou het fijn vinden, wanneer je me belt op het afgesproken tijdstip.  Dus nog even in de auto wachten of heel goed inschatten hoe lang je er over fietst, als je te vroeg bent. Middels beeldbellen (AVG goedgekeurd) is er ook voor risicosituaties een oplossing te vinden.

Vakantie gehad? Of in een risicogebied geweest?
Wanneer je op vakantie geweest bent, check dan even of je aan zelf-isolatie gebonden bent. Meer informatie is te vinden op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
Mocht je moeten isoleren, dan is een afspraak via beeldbellen natuurlijk altijd mogelijk. Ik wil je vragen om pas na de 14 dagen zelf-isolatie een afspraak te maken als je graag in de praktijk wil afspreken. Ik houd voor mezelf dezelfde regel aan.

Je hebt verkoudheidsklachten, wat nu?
Mocht je onverhoopt klachten hebben die wijzen op het COVID-virus, dan vraag ik je om thuis te blijven. Waar mogelijk zetten we de afspraak om in een afspraak via beeldbellen. Wanneer je echt heel ziek bent hebben we even contact en zal ik de afspraak met je verzetten en geen kosten in rekening brengen wanneer je die dag afmeldt.

Wat als jij of ik besmet(telijk) zou kunnen zijn?
Wanneer je positief getest zou zijn, blijf ik gebonden aan mijn beroepsgeheim, we kunnen bij lichte klachten eventueel videobellen. Wanneer ik klachten heb, zal ik mijn behandeling via beeldbellen doen. Wanneer ik niet in staat ben om te behandelen, dan verzetten we de afspraak. Mocht ik kort na een behandeling van jou positief getest worden, dan zal ik je daarover informeren zodat je zelf je vervolgstappen kunt bepalen.

Maatregelen op locatie
In de hal staat op de piano een fles desinfecterende gel. In de toiletruimtes en pantry’s zijn zeepflacons geplaatst. In mijn praktijk heb ik een fles handalcohol staan en 70% alcohol om onderdelen die veelvuldig worden aangeraakt schoon te kunnen maken. In principe doe ik de deur open en dicht, dus hoef je die niet aan te raken.
Route: er is in het pand een route aangebracht, om elkaar niet op de trap te hoeven tegen komen. Je gaat rechts de trap naar boven en links naar beneden. Ook andere mensen die in het gebouw werken lopen via deze route. Mocht er iemand op de 2e trap lopen, vraag ik je even geduld te hebben en de 1,5 meter afstand te houden. In principe haal ik je op, dus doen we dit samen.

Aanmelding Integratieve therapie voor jongeren van 12 tot 16 jaar
De meeste jongeren tussen 12 en 16 jaar worden door hun ouders aangemeld. Ik zie ouders vaak eerst voor een intakegesprek. Wanneer ik jou ook heb gesproken en er een klik is, sluiten we een behandelcontract af met jouw doelen erin. Daarna kom je een aantal keer zonder je ouders bij mij. Zo rond de 6e behandeling heb ik een gesprek met je ouders over de voortgang in de behandeling. Van te voren bespreek ik met jou wat ik tegen je ouders ga zeggen. Ook bekijk ik met je of jij bij (een deel van) het oudergesprek aanwezig kan zijn. Daarna volgen er individuele en/of gezamenlijke gesprekken, afhankelijk van je klachten. Voor kinderen van gescheiden ouders die beiden ouderlijke macht hebben, is toestemming van beide ouders nodig.

Aanmelding Integratieve therapie voor jongeren van 16 jaar en ouder
Jongeren vanaf 16 jaar of ouder kunnen zichzelf aanmelden, toestemming van ouders is dan niet verplicht, wel wenselijk. Wanneer we samen denken dat de behandeling bij je past, sluiten we een behandelovereenkomst. Daarna volgen er individuele sessies. Als het nodig is, kunnen we je ouders daarbij te betrekken. Als je ouders de rekening gaan betalen, is het natuurlijk wel handig dat je met hen afstemt dat je bij mij in behandeling komt.

Integratieve therapie voor volwassenen
Ook volwassenen kunnen zich aanmelden. Hoewel ik in eerste instantie voor jongeren ben opgeleid, bijkt mijn aanpak ook veel volwassenen aan te spreken. Ik zal voor we een intake plannen even kort met je afstemmen of ik denk dat je bij mij met je hulpvraag op je plek bent. Volwassenen die via EAP/Pulso worden verwezen zijn zeker welkom.
Mensen met psychiatrische problematiek, waaronder persoonlijkheidsstoornissen problemen, behandel ik niet. Ook voor mensen met geriatrische problematiek ben ik niet voldoende opgeleid.

Behandelcontract en privacy
Als we na de intake samen besluiten dat behandeling gestart wordt, sluiten we een behandelcontract af. Daarin worden hulpvraag en doelstellingen opgenomen, evenals een behandelvoorstel. In het contract zijn alle voorwaarden opgenomen. Daarnaast wordt vastgelegd of en met wie ik contact mag opnemen. Ik heb een geheimhoudingsplicht en mag niet zo maar informatie delen. Meer over privacy vind je onder het menu -kopje Privacy.

Tarief
Voor een intake of een sessie is het tarief 95 euro. Het tarief wordt per uur gerekend. Soms is uitlopen een wens of noodzakelijk, dan zal ik per kwartier extra kosten rekenen. Bij verhindering worden geen kosten gerekend, wanneer je 24 uur voor de geplande afspraak hebt afgemeld. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de behandeling in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. Voor een afzegging vanwege Corona klachten geldt een coulance regeling.

Vergoeding complementaire zorg
Deze vorm van psychotherapie heeft prestatiecode 24504 en valt onder alternatieve geneeswijzen. De behandeling kan afhankelijk van je aanvullende verzekering deels worden vergoed. Heb je een aanvullende verzekering, check dan bij je verzekeraar of je recht hebt op vergoeding. Kijk voor meer informatie over vergoedingsmogelijkheden op de site van zorgwijzer. Ik ben ECP therapeut en lid van de VIT en NAP en sta in de zorggids van de verzekeraars die daarmee via Vergelijk en Kies werken. Sommige verzekeraars vragen naar mijn AGB code. Ik heb een registratie op psychologische zorg, een 94 code en op een 90 code – overige therapeuten en complementair.

* Een ECP-therapeut heeft een Europees Certificaat Psychotherapie via de European Association for Psychotherapy (EAP).
* De VIT is mijn beroepsvereniging, Vereniging voor Integraal Therapeuten, zij hebben een pagina met overzicht van vergoedingen.
* De NAP is de koepelorganisatie, Nederlandse Associatie voor Psychotherapie.

Factuur en betaling
Na afloop van het consult ontvang je een factuur. Deze kan direct voldaan worden met mobiel bankieren, door het scannen van een QR code (betaalverzoek via app). Het is ook mogelijk de factuur contant te betalen. Wanneer dat niet lukt, dan dient de factuur voorafgaand aan de volgende sessie betaald te worden. Er geldt een termijn van 14 dagen indien het de laatste sessie betreft, of wanneer de tijd tussen de sessies langer dan 14 dagen is. Betalingen ontvang ik graag onder vermelding van factuurnummer op bankrekening NL59 INGB 0005 3895 39 t.n.v. Praktijk 4Soulutions, te Breda. Daarna kun je de factuur opsturen naar uw zorgverzekeraar.

Procedure verzuim van betaling
Wordt het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald, dan is de client volgens de wet in verzuim. Dan wordt een betalingsherinnering gestuurd. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de herinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 40 euro. Omdat de therapie vrijgesteld is van BTW, worden de incassokosten met het BTW percentage verhoogd. Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd – tenzij de behandeling hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt openstaande bedragen heeft betaald.

Onverhoopt een klacht?
Ik hoor graag wat prettig is verlopen. Ik waardeer het wanneer u eventuele ontevredenheid ook met mij bespreekt. Waarschijnlijk komen we er samen wel uit. Mocht dat niet het geval zijn, kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris, die u bij kan staan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de Vereniging voor integraaltherapeuten, de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG. Ik sta ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, de NAP. Mijn registratienummer is 210014. Het tuchtrecht is via deze organisatie geregeld.

Tevredenheid
Wanneer u tevreden bent, waardeer ik het wanneer u dat met mij, maar ook met anderen deelt! In het behandelcontract kan worden aangegeven of een e-mailadres gebruikt mag worden voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Yoga & Meditatie

 

Tarief
Het tarief is 65 euro voor een uur en een kwartier privé les. Bij verhindering worden geen kosten gerekend, indien 24 uur voor de geplande afspraak afgemeld wordt. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de behandeling in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Factuur en betaling
Na afloop van geef ik een factuur mee. Deze kunt u direct voldoen met mobiel bankieren, door het scannen van een QR code (betaalverzoek via app). Het is ook mogelijk de factuur contant te betalen. Wanneer dat niet lukt, dan geldt een termijn van 14 dagen. Betalingen ontvang ik graag onder vermelding van factuurnummer op bankrekening NL59 INGB 0005 3895 39 t.n.v. Praktijk 4Soulutions, te Breda. U kunt daarna de factuur opsturen naar uw zorgverzekeraar.

Procedure verzuim van betaling
Voldoet de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum, dan is de client volgens de wet in verzuim. Er volgt dan een betalingsherinnering. Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de herinnering niet aan de betalingsverplichting, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 40 euro.

 

Are you ready for this?

Wil je een les boeken of heb je nog vragen? Vul hieronder je wensen in, ik reageer zo snel mogelijk.

8 + 10 =