EMDR

Wanneer je last blijft houden van beelden en herinneringen na een traumatische gebeurtenis, kan EMDR helpen.

Schokkende ervaringen zoals een ongeval of (seksueel) geweld kunnen vervelende sporen na laten. Een deel van de mensen die zoiets mee maken, verwerkt zo’n ervaring op eigen kracht. Andere mensen krijgen psychische klachten, zoals angst, schrikreacties, nachtmerries, herinneringen die zich blijven opdringen. EMDR kan dan helpen. Het wordt ingezet bij mensen met een posttraumatische stress stoornis en bij andere trauma gerelateerde angstklachten. De insteek van deze methode is de negatieve invloed van de ervaring te corrigeren door de emotionele lading er af te halen. EMDR wordt bij steeds meer problemen waarbij emotioneel belanden herinneringen een rol spelen ingezet.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Bij EMDR wordt eerst gevraagd om terug te denken aan de nare gebeurtenis. Er wordt gevraagd naar welke beelden lastig zijn om te verdragen, welke gedachten en gevoelens spelen en wat je in je lichaam ervaart. Wanneer dat duidelijk is wordt het verwerkingsproces opgestart. Je wordt gevraagd hier nog een keer aan te denken, alleen krijg je nu een afleidende stimulus. Dat kan het volgen van een vinger zijn, geluiden die via een koptelefoon afwisselen, of tikjes op je hand. Na elke set wordt even rust genomen en wordt gevraagd wat er in je op komt. Meestal komt een beeldenstroom op gang, soms gevoelens of enkel gedachten. Dan krijg je de vraag om daarop te concentreren en volgt een nieuwe set. De ervaringen krijgen steeds meer een plekje en uiteindelijk wordt het steeds makkelijker om naar het oorspronkelijke beeld te kijken. We sluiten altijd positief af.

Effecten

Na afloop van een sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat hoort ook zo. Toch kan het zijn dat je je erna moe voelt, of het gevoel hebt uit balans te zijn. Meestal duurt dit niet langer dan 3 dagen. De herinneringen of ervaringen die je hebt kun je bijhouden en worden in de volgende sessie meegenomen.